Prezentācija no semināru cikla "SATIEC LĪDERI" 10.01.2017.-16.01.2017.

 

Prezentācijas no semināra "Uzņēmējdarbības uzsākšanas un attīstības iespējas vietējo produktu ražošanā" 20.12.2016.

 

Prezentācijas no semināra "LEADER projektu vadība un ieviešana" 19.04.2016. (uzņēmējdarbības projektiem) un 20.04.2016. (sabiedriskā labuma projektiem):

 

Prezentācijas no Semināra "Sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģija (SVVA) un projektu iespējas ELFLA LEADER programmā” 30.03.2016. (Rēzeknē) un 05.04.2016. (Viļānos):

 

Prezentācija par Sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju 2014.-2020.gadam: