Lai kļūtu par mūsu biedru, lūdzam aizpildīt mūsu biedra reģistrācijas pieteikumu un anketu. Juridiskām personām nepieciešams iesniegt arī statūtu kopiju. Ārvalstīs reģistrētām juridiskām personām, kam ir likumīgi atļauta darbība Latvijas Republikā, iesniedzot pieteikumu, jānodrošina statūtu tulkojuma notariāls apliecinājums.

 

Jūsu ieguvumi, kļūstot par mūsu biedru:

  • Tiesības piedalīties biedru Kopsapulcē un balsot par lēmumiem;
  • Tiesības kandidēt uz Padomes locekļa amatu;
  • Tiesības iesniegt priekšlikumus partnerības darbībai un aktivitātēm;
  • Iespēja veidot kontaktus un sadarboties ar citiem mūsu biedriem un sadarbības partneriem;
  • Dalība informatīvos un apmācību semināros par biedriem aktuāliem jautājumiem zināšanu pilnveidei;
  • Iespēja piedalīties Partnerības organizētajos pieredzes apmaiņas pasākumos un braucienos;
  • Iespēja izvietot bezmaksas publikāciju mūsu mājas lapā.

 

Iestājoties biedrībā, pieteikuma iesniedzējs apliecina, ka ir iepazinies ar mūsu Statūtiem un vēlas ar savu darbību veicināt Partnerības uzdevumu un mērķu īstenošanu un apņemas maksāt biedra naudu noteiktajā apjomā. Biedra naudas apmērs: EUR 14,00 gadā.

 

Pieteikums fiziskām personām
Pieteikums juridiskām personām
Statūtu teksts