Projektu konkursa 16.kārta noslēgta

2023.gada 26.jūlijā biedrība “Rēzeknes novada partnerība” ir noslēgusi projektu konkursa iesniegumu pieņemšanas 16.kārtu Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.-2020.gadam apakšpasākuma „Darbības īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” aktivitātes 19.2. „Darbības īstenošana ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” aktivitātes 19.2.2. „Vietējās ekonomikas stiprināšanas iniciatīvas” rīcībā 2.2. "Iedzīvotāju iniciatīvu attīstība, mūžizglītība".

 

Kārtas ietvaros tika iesniegti 22 projekti.

Informācija par pieprasīto publisko finansējumu atrodama ŠEIT

Informācija par projektu konkursa vērtēšanas rezultātiem:R.2.2.

 

 

 

 

Projektu konkursa 15.kārta noslēgta

2023.gada 24.jūlijā biedrība “Rēzeknes novada partnerība” ir noslēgusi projektu konkursa iesniegumu pieņemšanas 15.kārtu Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.-2020.gadam apakšpasākuma 19.2. „Darbības īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” aktivitātes 19.2.1. „Vietējās ekonomikas stiprināšanas iniciatīvas” rīcībā 1.2. "Uzņēmējdarbības attīstības veicināšana".

 

Kārtas ietvaros tika iesniegti 7 projekti.

Informācija par pieprasīto publisko finansējumu atrodama ŠEIT

Informācija par projektu konkursa vērtēšanas rezultātiem: R.1.2.

 

 

 

 

Projektu konkursa nepārtrauktas pieteikšanās 15. kārtas rezultāti

 

 Rīcība

Iesniegto projektu skaits

Izsludināts publiskais finansējums (EUR)

Reģistrēts publiskais finansējums (EUR)

 

1.2. “Uzņēmējdarbības attīstības veicināšana”

 

7

207861,87

100860,26

 

Atjaunots: 25.07.2023.

 

Projektu konkursa 14.kārta noslēgta

2023.gada 17.maijā biedrība “Rēzeknes novada partnerība” ir noslēgusi projektu konkursa iesniegumu pieņemšanas 14.kārtu Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.-2020.gadam apakšpasākuma „Darbības īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” aktivitātes 19.2. „Darbības īstenošana ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” aktivitātes 19.2.2. „Vietējās ekonomikas stiprināšanas iniciatīvas” rīcībās 2.2. "Iedzīvotāju iniciatīvu attīstība, mūžizglītība" un 2.3. "Sociālo un veselības pakalpojumu attīstība”.

 

 

 

Kārtas ietvaros tiks iesniegti 24 projekti.

Informācija par pieprasīto publisko finansējumu atrodama ŠEIT

Informācija par projektu konkursa vērtēšanas rezultātiem:R.2.2. un R.2.3.

 

 

 

 

Projektu konkursa 13.kārta noslēgta

2022.gada 22.decembrī biedrība “Rēzeknes novada partnerība” ir noslēgusi projektu konkursa iesniegumu pieņemšanas 13.kārtu Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.-2020.gadam apakšpasākuma 19.2. „Darbības īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” aktivitātes 19.2.1. „Vietējās ekonomikas stiprināšanas iniciatīvas” rīcībā 1.1. “Uzņēmējdarbības uzsākšana” un 1.2. "Uzņēmējdarbības attīstības veicināšana".

 

Kārtas ietvaros tiks iesniegti 6 projekti.

Informācija par pieprasīto publisko finansējumu atrodama ŠEIT

Informācija par projektu konkursa vērtēšanas rezultātiem: R.1.2.

 

 

 

Projektu konkursa 12.kārta noslēgta

2022.gada 20.maijā biedrība “Rēzeknes rajona kopienu partnerība” ir noslēgusi projektu konkursa iesniegumu pieņemšanas 12.kārtu Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.-2020.gadam apakšpasākuma 19.2. „Darbības īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” aktivitātes 19.2.1. „Vietējās ekonomikas stiprināšanas iniciatīvas” rīcībā 1.1. “Uzņēmējdarbības uzsākšana” un 1.2. "Uzņēmējdarbības attīstības veicināšana".

 

Kārtas ietvaros tiks iesniegti 8 projekti.

Informācija par pieprasīto publisko finansējumu atrodama ŠEIT

Informācija par projektu konkursa vērtēšanas rezultātiem: R.1.1. un R.1.2.

 

 

 

Projektu konkursa 11.kārta noslēgta

2022.gada 25.aprīlī biedrība “Rēzeknes rajona kopienu partnerība” ir noslēgusi projektu konkursa iesniegumu pieņemšanas 11.kārtu Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.-2020.gadam apakšpasākuma „Darbības īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” aktivitātes 19.2. „Darbības īstenošana ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” aktivitātes 19.2.2. „Vietējās ekonomikas stiprināšanas iniciatīvas” rīcībās 2.1. "Saglabāts un popularizēts kultūrvēstures, dabas mantojums, uzlabota sabiedriskā infrastruktūra", 2.2. "Iedzīvotāju iniciatīvu attīstība, mūžizglītība" un 2.4. "Sakrālā mantojuma saglabāšana".

 

Kārtas ietvaros tiks iesniegti 37 projekti.

Informācija par pieprasīto publisko finansējumu atrodama ŠEIT

Informācija par projektu konkursa vērtēšanas rezultātiem: R.2.1., R.2.2. un R.2.4.

 

 

 

 

Projektu konkursa 10.kārta noslēgta

2021.gada 29.decembrī biedrība “Rēzeknes rajona kopienu partnerība” ir noslēgusi projektu konkursa iesniegumu pieņemšanas 10.kārtu Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.-2020.gadam apakšpasākuma 19.2. „Darbības īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” aktivitātes 19.2.1. „Vietējās ekonomikas stiprināšanas iniciatīvas” rīcībā 1.1. “Uzņēmējdarbības uzsākšana” un 1.2. "Uzņēmējdarbības attīstības veicināšana".

 

Kārtas ietvaros tiks iesniegti 16 projekti.

Informācija par pieprasīto publisko finansējumu atrodama ŠEIT

Informācija par projektu konkursa vērtēšanas rezultātiem: R.1.1. un R.1.2.

 

 

 

Projektu konkursa 9.kārta noslēgta

2021.gada 15.februārī biedrība "Rēzeknes rajona kopienu partnerība" ir noslēgusi projektu konkursa iesniegumu pieņemšanas 9.kārtu Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.-2020.gadam apakšpasākuma 19.2. „Darbības īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” aktivitātes 19.2.1. „Vietējās ekonomikas stiprināšanas iniciatīvas” rīcībā 1.1. “Uzņēmējdarbības uzsākšana” un 1.2. "Uzņēmējdarbības attīstības veicināšana".


Kārtas ietvaros tika iesniegti 35 projekti.

Informācija par pieprasīto publisko finansējumu atrodama ŠEIT.

Informācija par projektu konkursa vērtēšanas rezultātiem: R.1.1. un R.1.2.

Pārskats par LEADER 9.kārtā iesniegtajiem projektiem atrodams ŠEIT.

 

 

 

 

Projektu konkursa 8.kārta noslēgta

 

2020.gada 20.februārī biedrība "Rēzeknes rajona kopienu partnerība" ir noslēgusi projektu konkursa iesniegumu pieņemšanas 8.kārtu Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.-2020.gadam apakšpasākuma 19.2. „Darbības īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” aktivitātes 19.2.1. „Vietējās ekonomikas stiprināšanas iniciatīvas” rīcībā 1.1. “Uzņēmējdarbības uzsākšana” un 1.2. "Uzņēmējdarbības attīstības veicināšana".


Kārtas ietvaros tika iesniegti 27 projekti.

 

Informācija par pieprasīto publisko finansējumu atrodama ŠEIT.

Informācija par projektu konkursa vērtēšanas rezultātiem: R.1.1. un R.1.2.

Pārskats par LEADER 8.kārtā iesniegtajiem projektiem atrodams ŠEIT.

 

 

 

 

 

 

Projektu konkursa 7.kārta noslēgta

 

2019.gada 15.maijā biedrība "Rēzeknes rajona kopienu partnerība" ir noslēgusi projektu konkursa iesniegumu pieņemšanas 7.kārtu Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.-2020.gadam apakšpasākuma 19.2. „Darbības īstenošana ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” aktivitātes 19.2.2. „Vietējās ekonomikas stiprināšanas iniciatīvas” rīcībās 2.1. “Saglabāts un popularizēts kultūrvēstures, dabas mantojums, uzlabota sabiedriskā infrastruktūra”, 2.2. “Iedzīvotāju iniciatīvu attīstība, mūžizglītība”, 2.3. “Sociālo un veselības pakalpojumu attīstība”.


Kārtas ietvaros tika iesniegti 53 projekti.

 

Informācija par pieprasīto publisko finansējumu atrodama ŠEIT.

Informācija par projektu konkursa vērtēšanas rezultātiem ŠEIT: R.2.1., R.2.2. un R.2.3.

Pārskats par LEADER 7.kārtā iesniegtajiem projektiem atrodams ŠEIT.

 

 

 

 

 

Projektu konkursa 6.kārta noslēgta

 

2019.gada 22.martā biedrība "Rēzeknes rajona kopienu partnerība" ir noslēgusi projektu konkursa iesniegumu pieņemšanas 6.kārtu Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.-2020.gadam apakšpasākuma 19.2. „Darbības īstenošana ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” aktivitātes 19.2.1. „Vietējās ekonomikas stiprināšanas iniciatīvas” rīcībā 1.1. “Uzņēmējdarbības uzsākšana” un 1.2. "Uzņēmējdarbības attīstības veicināšana".


Kārtas ietvaros tika iesniegti 32 projekti.

 

Informācija par pieprasīto publisko finansējumu atrodama ŠEIT.

Informācija par projektu konkursa vērtēšanas rezultātiem ŠEIT.

Pārskats par LEADER 6.kārtā iesniegtajiem projektiem atrodams ŠEIT.

 

 

 

 

Projektu konkursa 5.kārta noslēgta

 

2018.gada 22.februārī biedrība "Rēzeknes rajona kopienu partnerība" ir noslēgusi projektu konkursa iesniegumu pieņemšanas 5.kārtu Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.-2020.gadam apakšpasākuma 19.2. „Darbības īstenošana ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” aktivitātes 19.2.1. „Vietējās ekonomikas stiprināšanas iniciatīvas” rīcībā 1.1. “Uzņēmējdarbības uzsākšana”.


Kārtas ietvaros tika iesniegti 10 projekti.

 

Informācija par pieprasīto publisko finansējumu atrodama ŠEIT.

Informācija par projektu konkursa vērtēšanas rezultātiem rīcībā 1.1.

Pārskats par LEADER 5.kārtā iesniegtajiem projektiem atrodams ŠEIT.

 

 

 

Projektu konkursa 4.kārta noslēgta

 

2017.gada 25.oktobrī biedrība "Rēzeknes rajona kopienu partnerība" ir noslēgusi projektu konkursa iesniegumu pieņemšanas 4.kārtu Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.-2020.gadam apakšpasākuma 19.2. „Darbības īstenošana ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” aktivitātes 19.2.2. „Vietas potenciāla attīstības iniciatīvas” rīcībā 2.2. “Iedzīvotāju iniciatīvu attīstība, mūžizglītība”.


Kārtas ietvaros tika iesniegti 38 projekti.

 

Informācija par pieprasīto publisko finansējumu atrodama ŠEIT.

Informācija par projektu konkursa vērtēšanas rezultātiem rīcībā 2.2.

Pārskats par LEADER 4.kārtā iesniegtajiem projektiem atrodams ŠEIT.

 

 

Projektu konkursa 3.kārta noslēgta

 

2017.gada 10.martā biedrība "Rēzeknes rajona kopienu partnerība" ir veiksmīgi noslēgusi projektu konkursa iesniegumu pieņemšanas 3.kārtu Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.-2020.gadam apakšpasākuma 19.2. „Darbības īstenošana ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” aktivitātes 19.2.1. „Vietējās ekonomikas stiprināšanas iniciatīvas” rīcībā 1.1. “Uzņēmējdarbības uzsākšana” un rīcībā 1.2. “Uzņēmējdarbības attīstības veicināšana”.

 

Rīcībā 1.1. "Uzņēmējdarbības uzsākšana" tika iesniegti 9 projekti, rīcībā 1.2. “Uzņēmējdarbības attīstības veicināšana” 16 projekti. Kopā – 25 projekti.

 

Informācija par pieprasīto publisko finansējumu atrodama ŠEIT.

Informācija par projektu konkursa vērtēšanas rezultātiem rīcībā 1.1., rīcībā 1.2.

Pārskats par LEADER 3.kārtā iesniegtajiem projektiem atrodams ŠEIT.

 

 

 

Projektu konkursa 2.kārta noslēgta


2017.gada 10.februārī biedrība "Rēzeknes rajona kopienu partnerība" ir veiksmīgi noslēgusi projektu konkursa iesniegumu pieņemšanas 2.kārtu Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.-2020.gadam apakšpasākuma 19.2. „Darbības īstenošana ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” aktivitātes aktivitātes 19.2.2. „Vietas potenciāla attīstības iniciatīvas” rīcībā 2.1. “Saglabāts un popularizēts kultūrvēstures, dabas mantojums, uzlabota sabiedriskā infrastruktūra”, rīcībā 2.2. “Iedzīvotāju iniciatīvu attīstība, mūžizglītība”, rīcībā 2.3. “Sociālo un veselības pakalpojumu attīstība”.

 

Rīcībā 2.1. "Saglabāts un popularizēts kultūrvēstures, dabas mantojums, uzlabota sabiedriskā infrastruktūra" tika iesniegti 23 projekti, rīcībā 2.2. “Iedzīvotāju iniciatīvu attīstība, mūžizglītība” 31 projekts, rīcībā 2.3. “Sociālo un veselības pakalpojumu attīstība” 13 projekti. Kopā – 67 projekti.

 

Informācija par pieprasīto publisko finansējumu atrodama ŠEIT.

Informācija par projektu konkursa vērtēšanas rezultātiem rīcībā 2.1., rīcībā 2.2., rīcībā 2.3.

Pārskats par LEADER 2.kārtā iesniegtajiem projektiem atrodams ŠEIT.

  

 

 

Izvērtētie projektu pieteikumi iesniegti Lauku atbalsta dienestā tālākai projektu vērtēšanai

Biedrības „Rēzeknes rajona kopienu partnerība” projektu konkursa 1. kārtas ietvaros izvērtētie projektu pieteikumi šī gada 28. jūnijā tika iesniegti Lauku atbalsta dienestā tālākai vērtēšanai. No 28.06.2016. līdz 28.09.2016. vērtēšanu veic Lauku atbalsta dienesta Austrumlatgales reģionālā lauksaimniecības pārvaldē. Projektu vērtēšanas ilgums LAD var pagarināties, ja ir nepieciešama papildinformācija.

 

Vietējās rīcības grupu projektu vērtēšanas rezultāti atrodami Lauku atbalsta dienesta mājas lapā: http://www.lad.gov.lv/?module=content&do=edit_object&object_id=5289

Pateicamies visiem projektu iesniedzējiem par ieguldīto laiku un darbu projektu sagatavošanā un izstrādē!

 

 

Projektu konkursa 1.kārta noslēgta

2016.gada 20.maijā biedrība "Rēzeknes rajona kopienu partnerība" ir veiksmīgi noslēgusi projektu konkursa iesniegumu pieņemšanas 1.kārtu Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.-2020.gadam apakšpasākuma 19.2. „Darbības īstenošana ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” aktivitātes 19.2.1. „Vietējās ekonomikas stiprināšanas iniciatīvas” rīcībā 1.1. "Uzņēmējdarbības uzsākšanas un attīstības veicināšana" un aktivitātes 19.2.2. „Vietas potenciāla attīstības iniciatīvas” rīcībā 2.1. "Saglabāts un popularizēts kultūrvēstures, dabas mantojums, uzlabota sabiedriskā infrastruktūra".

 

Rīcībā 1.1. "Uzņēmējdarbības uzsākšanas un attīstības veicināšana" tika iesniegti 15 projekti, rīcībā 2.1. "Saglabāts un popularizēts kultūrvēstures, dabas mantojums, uzlabota sabiedriskā infrastruktūra" 37 projekti, kopā - 52 projekti.

 

Aktualizēta informācija par projektu konkursa rezultātiem un pieprasīto publisko finansējumu atrodama ŠEIT.

Pārskats par LEADER 1.kārtā iesniegtajiem projektiem atrodams ŠEIT.

Projektu konkursa 1.kārtas sludinājums un vērtēšanas kritēriji pieejami ŠEIT.