„Rēzeknes rajona kopienu partnerība” ir viena no 35 vietējās rīcības grupām Latvijā (VRG).

 

Rēzeknes VRG darbojas Rēzeknes novada teritorijā, kurā ietilpst 28 administratīvās teritoriju vienības un 1 pilsēta - Viļāni. Teritorija iedalīta piecās pagastu apvienībās: Viļānu apvienība, Kaunatas pagastu apvienība, Maltas pagastu apvienība, Nautrēnu pagastu apvienība un Dricānu pagastu apvienība, ietverot Audriņu, Bērzgales, Čornajas, Dricānu, Feimaņu, Gaigalavas, Griškānu, Ilzeskalna, Kaunatas, Maltas, Mākoņkalna, Kantinieku, Silmalas, Ozolaines, Ozolmuižas, Sakstagala, Stoļerovas, Nagļu, Nautrēnu, Rikavas, Strūžānu, Pušas, Lūznavas, Vērēmu, Lendžu, Sokolku, Viļānu un Dekšāru pagastu, Viļānu pilsētu.

 

Kopējā platība – 2811 km2

 

Kopējais iedzīvotāju skaits –31 055 (PMLP dati, 2021)

 

karte2021

 

 

 

Vietējās rīcības grupas Latvijā

partneriibas