Informācija par īstenotajiem projektiem  - sadaļā LEADER/ PROJEKTU PUBLIKĀCIJAS un LEADER/ PROJEKTU VĒRTĒŠANA

 

 

2014.-2020.gada plānošanas periodā Partnerība piesaistīja 2,7 milj.eiro, t.sk. 1,4 milj. eiro uzņēmējdarbības projektu īstenošanai un 1,3 milj. eiro sabiedriska labuma iniciatīvu īstenošanai. Kopš 2016.gada ir izsludinātas astoņas LEADER projektu konkursa kārtas, kuru ietvaros iesniegti 304 projekti, no tiem atbalstīti 182 projekti.

 

Statistika par 1.-5.kārtas projektu konkursu rezultātiem atrodama ŠEIT.

 

Informācija par 6., 7. un 8.kārtas projektu konkursa rezultātiem atrodama sadaļā LEADER/ PROJEKTU VĒRTĒŠANA.