1Norisinājās starpvalstu sadarbības projekta pieredzes apmaiņas pasākumi

 

 

Ar mērķi Rēzeknes novadā sekmēt sakrālā tūrisma attīstību šī gada jūlija vidū biedrība “Rēzeknes novada partnerība” organizēja konferenci “Sakrālais tūrisms - resursi, sadarbība, potenciāls”. Konferencē piedalījās tūrisma jomas profesionāļi, valsts un pašvaldību speciālisti, nevalstisko organizāciju biedri un vietējo kopienu reliģisko draudžu locekļi. Savā pieredzē par sakrālā tūrisma veidošanas izaicinājumiem dalījās vietējo rīcības grupu pārstāvji no Spānijas, kas Rēzeknes novadā viesojās projekta “Sakrālā kultūras mantojuma renesanse” ietvaros.

 

Lai palīdzētu rast jaunus risinājumus sakrālā tūrisma attīstībai reģionā, partnerība kopā ar septiņām Spānijas vietējās rīcības grupām īsteno starpvalstu sadarbības projektu “Sakrālā kultūras mantojuma renesanse”. Projekta ietvaros no šī gada 12. līdz 14.jūlijam Rēzeknes novadā viesojās 15 cilvēku grupa no Spānijas, pārstāvot sešas no septiņām projektā iesaistītajām vietējām rīcības grupām. Vizītes laikā sadarbības partneri iepazina Rēzeknes novadā īstenotos LEADER projektus un ar savu pieredzi dalījās starptautiskajā konferencē “Sakrālais tūrisms - resursi, sadarbība, potenciāls”.

 

Konferences ievaros tās dalībniekiem tika sniegta informācija par LEADER programmas atbalsta iespējām sakrālā tūrisma veidošanai, esošajiem un potenciālajiem sakrālā tūrisma maršrutu piedāvājumiem Latgalē un Rēzeknes novadā, kā arī par valsts un pašvaldību ieguldījumu sakrālā tūrisma infrastruktūras attīstībā. Ar mērķi rast jaunus risinājumus un veidot sadarbības modeļus sakrālā tūrisma attīstībai reģionā, konferences noslēgumā norisinājās paneļdiskusija “Sakrālā tūrisma piedāvājuma izstrāde un sadarbības iespējas”.

 

Kā vienas no būtiskākajām konferences atziņām sakrālā tūrisma attīstības veicināšanā, dalībnieki norādīja ilgtspējīgas pieejas veidošanu sakrālā tūrisma pārvaldībā, saglabāšanā un pieejamības nodrošināšanā, kā arī ieinteresēto pušu sadarbības nozīmīgumu, integrējot sakrālo objektu piedāvājumu ne tikai kā atsevišķu tūrisma maršruta pieturvietu, bet arī iekļaujot kultūras pasākumu norisē.

 

Lai iepazītos ar sadarbības partneru no Spānijas labās prakses piemēriem un gūtu idejas sakrālā tūrisma attīstībai Rēzeknes novadā, projekta ietvaros šī gada septembrī delegācija no Rēzeknes novada dosies pieredzes apmaiņas braucienā uz Spāniju.

 

Pieredzes apmaiņas pasākumu norises fotogaleriju var skatīt šeit.

 

Projekts Nr. 18-00-A019.333-000020 “Sakrālā kultūras mantojuma renesanse” tiek īstenots Lauku attīstības programmas 2014.–2020. gadam apakšpasākuma "Starpteritoriālā un starpvalstu sadarbība" ietvaros un saskaņā ar Sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju 2015.–2020.gadam. Projekta mērķis ir attīstīt un veicināt sakrālo un kultūras tūrismu reģionā, izceļot reģiona kultūras vērtības un ieviešot inovācijas.

 

Informāciju sagatavoja projekta vadītāja Laura Ieviņa

 

 


Konference titulbilde 4Notiks konference "Sakrālais tūrisms - resursi, sadarbība, potenciāls"

 

Biedrība “Rēzeknes rajona kopienu partnerība” īsteno 2019. gādā apstiprināto starpvalstu sadarbības projektu “Sakrālā kultūras mantojuma renesanse”, kur projekta sadarbības partneri ir septiņas Spānijas vietējās rīcības grupas. Projekta mērķis ir attīstīt un veicināt sakrālo un kultūras tūrismu reģionā, izceļot reģiona kultūras vērtības un ieviešot inovācijas gan Latvijā, gan Spānijā.

 

Minētā projekta ietvaros, biedrība “Rēzeknes rajona kopienu partnerība” š.g. 12.jūlijā organizē konferenci "Sakrālais tūrisms - resursi, sadarbība, potenciāls". Konference norisināsies no plkst. 11.00 līdz 14.00 Viļānu sv. Erceņģeļa Miķeļa Romas katoļu draudzes klostera ēkā.

 

 

Konferences tēmas: 

  • Starpvalstu projekta sadarbības aktivitātes
  • LEADER programmas atbalsts sakrālā tūrisma attīstībai
  • Sakrālā tūrisma piedāvājums Latgalē un Rēzeknes novadā
  • Valsts un pašvaldības ieguldījums sakrālā mantojuma saglabāšanā un infrastruktūras attīstībā
  • Diskusija par sakrālā tūrisma piedāvājuma izveidi un sadarbības iespējām

 

Sīkāk par pasākuma norisi ŠEIT

 

 

Projekts tiek īstenots Lauku attīstības programmas 2014.–2020. gadam apakšpasākuma "Starpteritoriālā un starpvalstu sadarbība" ietvaros un saskaņā ar Sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju 2015.–2020.gadam.

 

 

 

Aicinām pieteikties semināriem jūnijā

 

 

05.06. Afiša saules paneļiTiešsaistes seminārs "Ko iegūs lietotājs no saules paneļu uzstādīšanas?"

 

Kad: 05.06.2022. Zoom tiešsaistē no plkst.11:00-15:00

 

Mērķauditorija: Latgales reģiona esošie un topošie uzņēmēji, tūrisma speciālisti un pakalpojumu sniedzēji.

 

Semināra mērķis: Izprast saules paneļu uzstādīšanas ieguvumus un, kā organizēt saules paneļu darbību.

 

Seminārs ir bezmaksas.

 

Semināru vadīs: Ināra Mieze, viesu mājas Eglaine īpašniece un Aigars Čakāns

 

Semināra moderators: Ligita Karvelee-pasts latgales.uznemejs@gmail.com

 

Pieteikšanās veidlapa: ŠEIT

 

Darba kārtība

 

 

 

pieredzes brauciens 03.06.2022Klātienes seminārs - pieredzes stāstu brauciens "Inovatīvu un digitālu risinājumu ieviešana uzņēmējdarbībā Ziemeļlatgalē"

 

Kad: 03.06.2022. plkst.10:00-16:30

 

Norises vieta: Balvu novada teritorijā esošie uzņēmumi (skatīt darba kārtību).

 

Mērķis: Klātienē gūt pieredzi un iedvesmoties no Balvu  novadā esošajiem uzņēmējiem, aktīvajiem kopienu līderiem un projektu īstenotājiem, kas savos uzņēmumos, organizācijās ieviesuši neparastus, inovatīvus risinājumus Ziemeļlatgales teritorijā.

 

Ko iegūs uzņēmēji: Semināra dalībnieki iepazīs Balvu novada uzņēmēju un aktīvo kopienu līderu pieredzi, organizējot un vadot savu uzņēmumu/organizāciju. Pieredzes stāsti par investīciju piesaisti neparastām uzņēmējdarbības idejām ne tikai tūrisma nozarē, bet arī pakalpojumu un ražošanas nozarē. Pasākuma laikā ikviens gūs sev noderīgas zināšanas un uzzinās, kā radīt inovācijas un kur gūt iedvesmu un finanses to īstenošanai.

 

Mērķauditorija: Latgales reģiona dažādu pārstāvniecību, jomu esošie un potenciālie uzņēmēji.

 

Seminārs ir bezmaksas.

 

Semināra moderators: Sandra Igaune, e-pasts latgales.uznemejs@gmail.com , tālr. 29122990

 

Pieteikšanās veidlapa: ŠEIT

 

Darba kārtība

 

 

 

 

uznemeju datu bāzesTiešsaistes seminārs "Uzņēmēju datu bāzes, ar ko jārēķinās tās veidojot"

 

Kad: 02.06.2022. Zoom tiešsaistē no plkst.14:00-18:00

 

Mērķauditorija: Speciālisti darbam ar uzņēmējiem pašvaldībās, partnerībās, konsultāciju dienestos, esošie un topošie uzņēmēji.

 

Seminārs ir bezmaksas.

 

Semināru vadīs: Ilze Turka, Zane Siliņa, Harijs Krūtainis

 

Semināra moderators: Ligita Karvelee-pasts latgales.uznemejs@gmail.com

 

Pieteikšanās veidlapa: ŠEIT

 

Darba kārtība

 

 

Afiša Preiļi Pieredzes stāstu brauciensKlātienes seminārs "Tūrisma pakalpojumi un digitālo rīku izmantošana Preiļu partnerības teritorijā"

 

Kad: 02.06.2022. plkst.10:00-17:00

 

Norises vieta: Preiļu rajona partnerības teritorija

 

Mērķis: klātienē varēs iepazīties ar konkrēta uzņēmēja pieredzi. Dalībnieki iegūs jaunas ierosmes savas darbības dažādošanai un sadarbības kontaktus.

 

Mērķauditorija: Latgales reģiona uzņēmēji, tūrisma uzņēmēji, kā arī uzņēmēji, kuri vēlas uzsākt darbību, attīstības un uzņēmējdarbības plānošanas speciālisti, biedrību un asociāciju pārstāvji, kas saistīti ar uzņēmējdarbību, tūrisma pakalpojumu sniegšanu.

 

Seminārs ir bezmaksas.

 

Semināra moderators: Rūdolfs Liepnieks, tel. 27877787, e-pasts latgales.uznemejs@gmail.com

 

Pieteikšanās veidlapa: ŠEIT

 

Darba kārtība

 

 

 

 

 

 

 

01.06.2022 zalaisTiešsaistes seminārs "Zaļā publiskā iepirkuma aktualitātes un piemērošana pārtikas iegādes un ēdināšanas pakalpojumu iepirkumos"

 

Kad: 01.06.2022. Zoom tiešsaistē no plkst.13:00-17:00

 

Mērķauditorija: Latgales reģiona esošie  un topošie uzņēmēji, pārtikas ražotāji, mājražotāji, izejvielu audzētāji, lauksaimnieki, valsts un pašvaldību iestāžu vadītāji un iepirkumu speciālisti, partnerību vadītāji un speciālisti, citi interesenti.

 

Seminārs ir bezmaksas.

 

Semināru vadīs: Inese Pelša, Stratēģijas un ilgtspējīgas attīstības nodaļas vecākā eksperte  Koordinācijas departaments, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija. Diskusijā piedalās Agroresursu un ekonomikas institūta (AREI) speciālisti.

 

Semināra moderators: Sandra Igaunee-pasts latgales.uznemejs@gmail.com

 

Pieteikšanās veidlapa: ŠEIT

 

Darba kārtība

 

  

 

  

 

Digitālie rīki Ludzas teritorijāKlātienes seminārs "Tūrisma pakalpojums un digitālo rīku izmantošana Ludzas partnerība teritorijā"

 

Kad: 01.06.2022. plkst.10:00-16:30

 

Norises vieta: Ludzas rajona partnerības teritorija

 

Mērķis: klātienē iepazīt un gūt pieredzi, iedvesmoties no Ludzas rajona partnerības teritorijas uzņēmējiem digitālo rīku izmantošanā

 

Mērķauditorija: Latgales reģiona uzņēmēji, tūrisma uzņēmēji, kā arī uzņēmēji, kuri vēlas uzsākt darbību, attīstības un uzņēmējdarbības plānošanas speciālisti, biedrību un asociāciju pārstāvji, kas saistīti ar uzņēmējdarbību, tūrisma pakalpojumu sniegšanu

 

Seminārs ir bezmaksas.

 

Semināra moderators: Ligita Karvele, tel. 26162986, e-pasts latgales.uznemejs@gmail.com

 

 

Pieteikšanās veidlapa: ŠEIT

 

Darba kārtība

 

 

 

Semināri esošajiem un topošajiem uzņēmējiem maijā

 

 

iSAS PARTIKAS KEDES afisa"Īsās pārtikas ķēdes, aktualitātes un veiksmīgākie piemēri"

 

Kad: 31.05.2022. Zoom tiešsaistē no plkst.14:00-18:00

 

Mērķis: Gūt ieskatu un izpratni īso pārtikas ķēžu ieviešanā un būtībā.  Noskaidrot aktualitātes un tendences īso pārtikas piegāžu sistēmu realizēšanā dzīvē, iesaistot vietējos uzņēmējus.

 

Mērķauditorija: Latgales reģiona, novadu, VRG, sava uzņēmuma attīstības plānotāji, esošie  un topošie uzņēmēji, potenciālie tūrisma piedāvājuma veidotāji, pārtikas ražotāji, mājražotāji, izejvielu audzētāji, lauksaimnieki un citi interesenti.

 

Seminārs ir bezmaksas.

 

Semināru vadīs: Agita  Hauka biedrības "Latvijas Zemnieku federācija" valdes priekšsēdētāja un eksperte, Biedrības "Iecavas sieviešu kluba "Liepas" dibinātāja , valdes priekšsēdētāja, SIA "Aizlīči" valdes priekšsēdētāja", masiere.

 

Semināra moderators: Sandra Igaune , e-pasts latgales.uznemejs@gmail.com

 

Pieteikšanās veidlapa: ŠEIT

 

Darba kārtība

 

 

 

30.05. afiša digitālā amatniecība"Digitālā amatniecība- darbs ar digitālām stellēm"

 

Kad: 30.05.2022. Zoom tiešsaistē no plkst.14:00-18:15

 

Mērķis: Iepazīstināt dalībniekus ar digitalizācijas iespējām audējiem, praktisks piemērs biedrībā "Darba un kultūras centrs Līdumnieki”. Seminārā notiks demonstrācija un teorētiskā apmācība, kā notiek darbs ar  ar digitālām stellēm (Tronrud Engineering, TC2)

 

Mērķauditorija: Latgales reģiona esošie un topošie uzņēmēji/ amatnieki, audēji, tūrisma speciālisti un pakalpojumu sniedzēji.

 

Seminārs ir bezmaksas.

 

Semināru vadīs: Sandis Zabiļevskis, biedrības "Darba un kultūras centrs Līdumnieki” pārstāvis

 

Semināra moderators: Ligita Karvele , e-pasts latgales.uznemejs@gmail.com

 

Pieteikšanās veidlapa: ŠEIT

 

Darba kārtība

 

 

 

Aprite Liepkalns 30 05 2022Klātienes praktiskais seminārs "Aprites ekonomikas principi ražošanas uzņēmumā pēc z/s "Liepkalns" piemēra"

 

Kad: 30.05.2022. plkst.10:00-15:30

 

Norises vieta: semināra sākums z/s Liepkalns, Kļasica, Ilzeskalna pag., Rezeknes novads

 

Semināra tēmas: Uzņēmuma ekokartēšana, Uzņēmuma apritīguma novērtējums, Ekokartēšanas un novērtējuma rezultātu izmantošana jaunu ideju radīšanai 

 

Mērķauditorija: Latgales reģiona esošie vai topošie uzņēmēji, attīstības plānošanas speciālisti.

 

Seminārs ir bezmaksas.

 

Semināru vadīs: dr.sc.ing Jana Simanovska, biedrības “Ekodizaina kompetences centrs” vadītāja, un dr.biol. Ulla Milbreta, neirozinātņu doktore, jaunuzņēmumu veidotāja, mājas restorāna īpašniece. Pasniedzējas lielu uzmanību velta tam, lai semināros iegūtās zināšanas dalībnieki būtu praktiski izmantojamas.

 

Semināra moderators: Sandra Igaune, tel. 29122990, e-pasts latgales.uznemejs@gmail.com

 

Pieteikšanās veidlapa: ŠEIT

 

Darba kārtība

 

 

 

 

26.05. Zalais kurss afisa 768x644"Latvijas zaļā kursa politiku iniciatīvas plānošanā"

 

Kad: 26.05.2022. Zoom tiešsaistē no plkst.10:00-14:30

 

Mērķis: Latvijas zaļā kursa politiku iniciatīvu izzināšana no teorijas līdz praktiskiem risinājumiem

 

Mērķauditorija: Latgales reģiona, novadu, VRG, sava uzņēmuma attīstības plānotāji, esošie un topošie uzņēmēji, potenciālie tūrisma piedāvājuma veidotāji, citi interesenti.

 

Seminārs ir bezmaksas.

 

Semināru vadīs: Sanita Kalnača – Pārresoru koordinācijas centra (PKC) Attīstības uzraudzības un novērtēšanas nodaļas konsultante

 

Semināra moderators: Ligita Karvele , e-pasts latgales.uznemejs@gmail.com

 

Pieteikšanās veidlapa: ŠEIT

 

Darba kārtība

 

 

 

Konkurētspējas attīstīšana 1Nodarbību cikla "Tūrisma pakalpojuma veidošanas ABC" seminārs "Konkurētspējas attīstīšana un piedāvājuma noformēšana Latgalē"

 

Kad: 25.05.2022. Zoom tiešsaistē no plkst.10:00-14:30

 

Mērķis: iepazīstināt dalībniekus ar Latgales reģiona tūrisma kopīgajām tendencēm, stiprajām pusēm un potenciālajām iespējām nākotnē – kā tūrisma uzņēmējam Latgalē atrast savu ceļu, savu vietu, savu stāstu, ko veidot un attīstīt, ar kuru lepoties un, protams, kā ar to visu nopelnīt?

 

Mērķauditorija: Latgales reģiona uzņēmēji vai potenciālie tūrisma piedāvājuma veidotāji

 

Ko uzņēmējs iegūs: informāciju par dažādiem pozitīvajiem piemēriem Latgales tūrismā, par potenciālajiem tūrisma attīstības virzieniem reģiona griezumā, par latgaliskās viesmīlības standartiem un praktiskus padomus, kā atrast to īpašo stātu, ar kuru Tev uzrunāt tuvāku un tālāku klientu?

 

Seminārs ir bezmaksas.

 

Semināru vadīs: Juris Viļums, Dagdas Tūrisma informācijas centra vadītājs

 

Semināra moderators: Rūdolfs Liepnieks, e-pasts latgales.uznemejs@gmail.com

 

Pieteikšanās veidlapa: ŠEIT

 

Darba kārtība

 

 

 

 

FotoPleners Vecozoli 20052022“FOTO PLENĒRS- fotografēšanas apmācība un foto pēcapstrādes praktiskais seminārs

 

Kad: 20.05.2022.

 

Norises vieta: rezidence “Vecozoli”, Stūrīšu ciems, Susāju pagasts, Balvu novads

 

Mērķis: iepazīstināt dalībniekus ar nepieciešamu teorijas un prakses bagāžu, lai veiksmīgāk un radošāk izpaustos fotografējot, iemācīt, kā tvert kadrus, lai pēc iespējas mazāk fotogrāfijas būtu jāapstrādā un tās būtu gatavas lietošanai/ publicēšanai tūlītēji

 

Mērķauditorija: Latgales reģiona esošie vai topošie tūrisma uzņēmēji

 

Ko uzņēmējs iegūs: vērtīgu informāciju par fotografēšanas pašiem pamatiem- gaismas tveršanu, kompozīciju, interesantiem rakursiem dažāda satura fotogrāfijā. Kā arī gūs pamatus jebkuras foto apstrādes programmas pielietošanā, lai fotogrāfijas padarītu vēl izteiksmīgākas un baudāmākas. Lielākais ieguvums būs praktiskā darbošanās, fotografējot kopā ar citiem dalībniekiem, iedvesmojoties viens no otra.

 

Seminārs ir bezmaksas.

 

Semināru vadīs: Ilze Deņisova - multimediju dizainere, e-konceptu izstrādātāja, lektore, ar lielu praktisko pieredzi, strādājot ar mazajiem uzņēmējiem un palīdzot viņiem attīstīt zīmolu ne tikai vizuālā tēla veidošanā, bet arī palīdzot ar mārketingu, mājaslapu izveidi un citiem tehniskajiem un vizuālajiem aspektiem.

 

Semināra moderators: Sandra Igaune, tel. 29122990, e-pasts latgales.uznemejs@gmail.com

 

Pieteikšanās veidlapa: ŠEIT

 

Darba kārtība

 

 

Foto plenērs afisa “FOTO PLENĒRS- fotografēšanas apmācība un foto pēcapstrādes praktiskais seminārs

 

Kad: 19.05.2022.

 

Norises vieta: "Dzeņu mājas", Preiļu novads, Preiļu pagasts, Jaunsaimnieki Dzeņi, Preiļi, LV-5301

 

Mērķis: iepazīstināt dalībniekus ar nepieciešamu teorijas un prakses bagāžu, lai veiksmīgāk un radošāk izpaustos fotografējot, iemācīt, kā tvert kadrus, lai pēc iespējas mazāk fotogrāfijas būtu jāapstrādā un tās būtu gatavas lietošanai/ publicēšanai tūlītēji

 

Mērķauditorija: Latgales reģiona esošie vai topošie tūrisma uzņēmēji

 

Ko uzņēmējs iegūs: vērtīgu informāciju par fotografēšanas pašiem pamatiem- gaismas tveršanu, kompozīciju, interesantiem rakursiem dažāda satura fotogrāfijā. Kā arī gūs pamatus jebkuras foto apstrādes programmas pielietošanā, lai fotogrāfijas padarītu vēl izteiksmīgākas un baudāmākas. Lielākais ieguvums būs praktiskā darbošanās, fotografējot kopā ar citiem dalībniekiem, iedvesmojoties viens no otra.

 

Seminārs ir bezmaksas.

 

Semināru vadīs: Ilze Deņisova - multimediju dizainere, e-konceptu izstrādātāja, lektore, ar lielu praktisko pieredzi, strādājot ar mazajiem uzņēmējiem un palīdzot viņiem attīstīt zīmolu ne tikai vizuālā tēla veidošanā, bet arī palīdzot ar mārketingu, mājaslapu izveidi un citiem tehniskajiem un vizuālajiem aspektiem.

 

Semināra moderators: Rūdolfs Liepnieks, tel. 27877787, e-pasts latgales.uznemejs@gmail.com

 

Pieteikšanās veidlapa: ŠEIT

 

Darba kārtība

 

 

 

12.05.22.AfišaNodarbību cikla "Tūrisma pakalpojuma veidošanas ABC" 7.nodarbība "Ēdināšanas pakalpojumi, Latgales kulinārā mantojuma tīkls”

 

Klātienes praktiskais seminārs: 12.05.2022.

 

Norises vieta: Krāslavas novada TIC, Pils iela 2, Krāslava

 

Mērķis: Iepazīstināt dalībniekus ar teorētisko un praktisko bāzi, balstoties uz Latgales kulinārā mantojuma centra darbību, kvalitatīva un pārdomāta ēdināšanas pakalpojuma sniegšanai, nepieciešamo sanitārijas un higiēnas prasību ievērošanai, kā arī vietējās produkcijas popularizēšanai un latgaliskās identitātes veidošanai.

 

Mērķauditorija: Latgales reģiona ēdināšanas sektora uzņēmumu pārstāvji, tūrisma nozares uzņēmēji, mājražotāji vai potenciālie ēdināšanas uzņēmumu veidotāji.

 

Ko uzņēmējs iegūs: Teorētiskas zināšanas par ēdināšanas uzņēmuma darba organizāciju, sanitārijas un higiēnas prasībām, Latgales kulinārā mantojuma centra darbību Eiropas kulinārā mantojuma tīkla ietvaros. Klātienē iepazīšanos ar jaunizveidoto Krāslavas Amatniecības centru, tajā skaitā kulinārā mantojuma darbnīcu un ZS “Kurmīši” darbību.

 

Seminārs ir bezmaksas.

 

Semināru vadīs: Tatjana Kozačuka, biedrības “Latgales kulinārā mantojuma centrs” valdes priekšsēdētāja.

 

Semināra moderators: Ligita Karvele e-pasts latgales.uznemejs@gmail.com

 

Pieteikšanās veidlapa: ŠEIT

 

Darba kārtība

 

 

 

06.05.22. Afiša Mārketings

Nodarbību cikla "Tūrisma pakalpojuma veidošanas ABC" 6.nodarbība "Mārketings. Kā pārdot savu pakalpojumu”

 

Norises vieta un laiks: 06.05.2022. Zoom tiešsaistē no plkst.10:00-14:30

 

Mērķis: Iepazīstināt dalībniekus ar e-mārketinga/e-pārdošanas teorētisko bāzi  un praktisko pieredzi Latvijas un Eiropas tūrisma biznesa ietvaros. Tūrisma produkta virzīšana tirgū, izmantojot dažādus digitālos komunikācijas instrumentus, sociālos tīklus un medijus.

 

Mērķauditorija: Latgales reģiona uzņēmēji vai potenciālie tūrisma piedāvājuma veidotāji. 

 

Ko uzņēmējs iegūs: informāciju un izpratni par pamatjautājumiem e-tūrisma mārketingā un pārdošanā. Kā mārketingā un pārdošanā izmantot sociālos tīklus, interneta vietnes un citus digitālos komunikācijas instrumentus. Atziņas par mediju darbību Latvijā un Eiropā.

 

Semināru vadīs: Aivars Mackevičs, tūrisma ziņu portāla Travelnews.lv direktors un īpašnieks

 

Semināra moderators: Ligita Karvele e-pasts latgales.uznemejs@gmail.com

 

Pieteikšanās veidlapa: ŠEIT

 

Darba kārtība

 

 

Aicinām pieteikties semināriem aprīlī!

 

 

 

26.04. Afiša naktsmītnesNodarbību cikla "Tūrisma pakalpojuma veidošanas ABC" 4.nodarbība "Naktsmītņu pakalpojumi tūrismā"

 

Klātienes praktiskais seminārs: 26.04.2022.

 

Norises vieta: viesu mājā “Zaļā sala”, Rēzeknes novads, Griškānu pag., Litavnieki

 

Mērķis: iepazīstināt dalībniekus ar teorētisko un praktisko bāzi kvalitatīva un mūsdienīgi funkcionējoša, ērta naktsmītņu piedāvājuma veidošanai, izpratni, kas jāņem vērā veidojot, uzturot un uzlabojot mūsdienīgu naktsmītņu  pakalpojumu.

 

Mērķauditorija: Latgales reģiona uzņēmēji vai potenciālie tūrisma piedāvājuma veidotāji. 

 

Ko uzņēmējs iegūs: informāciju un izpratni par jēdzieniem un būtību, kas ietver divu Latvijā populāru tūrisma veidu – naktsmītņu pakalpojumu pamatjautājumiem: pakalpojumu specifika, plānošana, veidošana, drošība, reklāma, situācija Latgalē. Kur meklēt un kā lietot praktisku noderīgu nepieciešamo informāciju savas idejas realizācijas gaitā, kādas platformas/mobilās aplikācijas lietot maršrutu karšu veidošanai un reklamēšanai. Pirmā palīdzība un risku novēršana naktsmītņu pakalpojumu sfērā.

 

Seminārs ir bezmaksas.

 

Semināru vadīs: Līga Kondrāte, tūrisma jomas eksperte, savā pieredzē dalīsies Rita Tērauda, viesu mājas “Zaļā sala” saimniece.

 

Semināra moderators: Ligita Karvele , e-pasts latgales.uznemejs@gmail.com

 

Pieteikšanās veidlapa: ŠEIT

 

Darba kārtība

 

 

 

Facebook un Instagram pārvaldīšanas alogoritmi 2022. gadāSeminārs: Facebook un Instagram pārvaldīšanas algoritmi 2022. gadā

 

Norises vieta un laiks: 28.04.2022. Zoom tiešsaistē no plkst.10:00-15:30

 

Mērķis: Iepazīstināt dalībniekus ar krasajām izmaiņām šo sociālo mediju platformu pārvaldībā 2022.gadā. Izklāstīt kā strādā algoritms, kas tas ir un kā to pielietot veiksmīgākai uzņēmējdarbībai.

 

Mērķauditorija: Latgales reģiona uzņēmēji.

 

Ko uzņēmējs iegūs: informāciju, lai izprastu šī gada sociālo mediju aktualitātes, lai ar bezmaksas rīku pareizu pielietojumu un algoritma izprašanu varētu pilnvērtīgi savu uzņēmumu prezentēt šajās sociālo mediju platformās.

 

Seminārs ir bezmaksas.

 

Pieteikšanās veidlapa: ŠEIT

 

Darba kārtība

 

Semināra moderators: Rūdolfs Liepnieks e-pasts latgales.uznemejs@gmail.com

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Afiša 29.04. mājražotājiNodarbību cikla "Tūrisma pakalpojuma veidošanas ABC" 5.nodarbība “Interešu un dzīvesstila tūrisma produkti, lauku saimniecības, ģimenes uzņēmumi, un mājražotāji tūrisma piedāvājuma veidošanā

 

Klātienes praktiskais seminārs: 29.04.2022.

 

Norises vieta: sākums Baznīcas ielā 50, Ludzā, SIA Organic Products ražotnes ēkā.

 

Mērķis: Iepazīstināt dalībniekus ar teorētisko un praktisko bāzi kvalitatīva un mūsdienīgi funkcionējoša dzīvesstila un interešu  tūrisma piedāvājuma veidošanai, izpratni, kas jāņem vērā veidojot , uzturot un attīstot atbilstoši pieprasījuma izmaiņām  mūsdienīgu interešu un dzīvesstila lauku saimniecību, ģimenes uzņēmu un mājražotāju  tūrisma produktu veidošanā.

 

Mērķauditorija: Latgales reģiona uzņēmēji vai potenciālie tūrisma piedāvājuma veidotāji.

 

Ko uzņēmējs iegūs: informāciju un izpratni par jēdzieniem un būtību ar interešu un dzīvesstila tūrisma piedāvājuma pamatjautājumiem, pieprasījuma un piedāvājuma  situāciju Latgalē un praktiskiem piemēriem. 

 

Seminārs ir bezmaksas.

 

Semināru vadīs: Līga Kondrāte, Ludzas novada tūrisma informācijas centra vadītāja un pieredzē dalīsies SIA Organic Products īpašnieces Zandas Trukšānes un Ludzas amatnieku centra vadītājs Ēriks Kondrāts.

 

Semināra moderators: Ligita Karvele e-pasts latgales.uznemejs@gmail.com

 

Pieteikšanās veidlapa: ŠEIT

 

Darba kārtība

 

 

 

INSTAGRAM 08 04 2022Seminārs: Instagram aplikācijas pielietojums

 

Norises vieta un laiks: 08.04.2022. Zoom tiešsaistē no plkst.10:00-15:30

 

Mērķis: Iepazīstināt dalībniekus bez priekšzināšanām ar Instagram aplikāciju un kā to radoši un tehniski pielietot uzņēmēju vajadzībām reklāmas un atpazīstamības nolūkos.

 

Mērķauditorija: Latgales reģiona uzņēmēji.

 

Ko uzņēmējs iegūs: informāciju kā soli pa solim izveidot sociālo mediju kontu Instagram un kā to tehniski pareizi uzstādīt un vēl iegūs noderīgu knifus kā to pareizi lietot.

 

Seminārs ir bezmaksas.

 Pieteikšanās veidlapa: ŠEIT

 

Semināra moderators Sandra Igaunee-pasts: latgales.uznemejs@gmail.com

 

 

 

 

Afiša 11.04.22. dabas tūrismsNodarbību cikla "Tūrisma pakalpojuma veidošanas ABC" 2.nodarbība “Dabas un aktīvā tūrisma pakalpojumi”

 

Klātienes praktiskais seminārs: 11.04.2022.

 

Norises vieta: Kafejnīca Kristīne (Baznīcas iela 25, Ludza), Eversmuižas dabas taka (auto novietošana Muižas ielā 3, Ciblā), Ludzas pilskalns (No vietas Baznīcas ielā 54, Ludzā)

 

Mērķis: iepazīstināt dalībniekus ar teorētisko un praktisko bāzi kvalitatīva un mūsdienīgi funkcionējoša dabas un aktīvā tūrisma piedāvājuma veidošanai, izpratni, kas jāņem vērā veidojot, uzturot un uzlabojot mūsdienīgu dabas vai aktīvā tūrisma pakalpojumu.

 

Mērķauditorija: Latgales reģiona uzņēmēji vai potenciālie dabas un aktīvā tūrisma piedāvājuma veidotāji.

 

Ko uzņēmējs iegūs: informāciju un izpratni par jēdzieniem un būtību, kas ietver divu Latvijā populāru tūrisma veidu - dabas un aktīvā tūrisma pamatjautājumiem: pakalpojumu specifika, plānošana, veidošana, drošība, reklāma, situācija Latgalē. Kur meklēt un kā lietot praktisku noderīgu nepieciešamo informāciju savas idejas realizācijas gaitā, kādas platformas/mobilās aplikācijas lietot maršrutu karšu veidošanai un reklamēšanai. Pirmā palīdzība un risku novēršana aktīvajā tūrismā.

 

Seminārs ir bezmaksas.

Semināru vadīs: Līga Kondrāte, tūrisma jomas eksperte un Iveta Druva-Druvaskalne, Vidzemes Augstskolas Tūrisma un atputas studiju virziena lektore, aktīvās atpūtas uzņēmuma “Atpūta Ludzā” pārstāvis.

 

Pieteikšanās veidlapa: ŠEIT

 

Darba kārtība

 

Semināra moderators: Ligita Karvele, tel. 26162986, e-pasts: latgales.uznemejs@gmail.com

 

 

 

 

14.04.2022. Afiša Tūrisma produktsNodarbību cikla "Tūrisma pakalpojuma veidošanas ABC" 3.nodarbība "Tūrisma produkts, Latgales tūrisma produktu analīze"

 

Norises vieta un laiks: 14.04.2022. Zoom tiešsaistē no plkst.10:00-14:30

 

Mērķis: Iepazīstināt dalībniekus ar teorētisko bāzi kvalitatīva un mūsdienīgi funkcionējoša tūrisma piedāvājuma veidošanai, izpratni, kas jāņem vērā veidojot , uzturot un uzlabojot mūsdienīgu konkurētspējīgu tūrisma produktu.

 

Mērķauditorija: Latgales reģiona uzņēmēji vai potenciālie tūrisma piedāvājuma veidotāji

 

Ko uzņēmējs iegūs: informāciju un izpratni par jēdzieniem un būtību ar tūrisma pamatjautājumiem tēmā tūrisma produkti, situācija Latgalē. Kur meklēt un kā lietot praktisku noderīgu nepieciešamo informāciju savas idejas realizācijas gaitā.

 

Seminārs ir bezmaksas.

 

Semināru vadīs: Līga Kondrāte, tūrisma jomas eksperte.

 

Pieteikšanās veidlapa: ŠEIT

 

Darba kārtība

 

Semināra moderators: Ligita Karvele, e-pasts: latgales.uznemejs@gmail.com

 

Semināri tiek rīkoti Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.—2020. gadam pasākuma „Starpteritoriālā un starpvalstu sadarbība" īstenotā projekta “Tūristam draudzīgs Latgales uzņēmējs digitalizācijas laikmetā” (Projekta Nr. 19-00-A019.332-000007) ietvaros.

 

2020.gadā plānots uzsākt starpvalstu sadarbības projekta īstenošanu

 

Biedrība “Rēzeknes rajona kopienu partnerība” (Partnerība) īsteno 2019. gādā apstiprināto starpvalstu sadarbības projektu “Sakrālā kultūras mantojuma renesanse”. Projekta sadarbības partneri ir septiņas Spānijas vietējās rīcības grupas (VRG).

 

Projekta mērķis ir attīstīt un veicināt sakrālo un kultūras tūrismu reģionā, izceļot reģiona kultūras vērtības un ieviešot inovācijas gan Latvijā, gan Spānijā.
Plānotās projekta aktivitātes galvenokārt balstās uz pieredzes apmaiņas pasākumiem par sakrālo tūrismu pārstāvētajās valstīs. Projekta mērķis gūt pieredzes apmaiņu minētajā jomā un rast jaunus, unikālus risinājumus sakrālā tūrisma attīstībai reģionā.

 

Meklējot vidusceļu starp sakrālo un laicīgo, lai dažādotu sakrālā tūrisma piedāvājumu un pievienotu tam papildu vērtību, projekta ietvaros tiks izveidots aktivitāšu komplekss, kas būs konkurētspējīgs ar ārvalstu sakrālā tūrisma piedāvājumu un bagātinās vietējo un ārvalstu ceļotāju pieredzi ar jauninājumiem un pilna spektra tūrisma pakalpojumiem. Projekta ietvaros tiks izceltas pašu reģiona sakrālā tūrisma pērles, pievienojot tām unikalitāti, papildus pakalpojumus, aktivitātes un inovatīvus risinājumus.

 

2020.gadā plānots uzsākt īstenot projekta aktivitātes Latvijā un Spānijā. Plašāka informācija par projekta aktualitātēm tiks publicēta Partnerības mājas lapā www.rezeknespartneriba.lv.

 

 

Uzziņai: Projekts tiek īstenots Lauku attīstības programmas 2014.–2020. gadam apakšpasākuma "Starpteritoriālā un starpvalstu sadarbība" ietvaros un saskaņā ar Sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju 2015.–2020.gadam.

 

 

 

 

Īstenots tehniskais sagatavošanās atbalsts projektam "Yellow Frames (tulk. "Dzeltenie rāmji")" Nr. 17-00-A019.331-000010

 

Biedrība "Rēzeknes rajona kopienu partnerība" (Partnerība) laika posmā no 13.12.2017. (LAD lēmums par projekta apstiprināšanu) līdz 23.04.2018. ir īstenojusi tehnisko sagatavošanās atbalstu projektam "Yellow Frames" (tulk. "Dzeltenie rāmji"). Sagatavošanās atbalsta apmērs (ELFLA finansējums): EUR 1340,87, atbalsta intensitāte 100%.

 

 

Projekta mērķis: 

Veicināt starptautiska mēroga sadarbību kvalitatīvai pieredzes apmaiņai un biedrības “Rēzeknes rajona kopienu partnerība” (Partnerība) teritorijas labklājības paaugstināšanai, sekmēt vietējās uzņēmējdarbības, sabiedriskās un resursu vides attīstību.

 

Sagaidāmie rezultāti:

1. Izstrādāti tematiski un unikāli tūrisma maršruti Partnerības teritorijā ar kompleksu tūrisma piedāvājumu;
2. Inovatīvo tehnoloģiju izmantošana un iesaiste;
3. Uzstādīti 5 “National Geographic” dzeltenie logotipi – “rāmji” – Partnerības teritorijā;
4. Izstrādāti informatīvi materiāli;
5. Izvietota informācija par maršrutu un projekta rezultātiem informācijas avotos;
6. Veicināta vietas pievilcība un identitāte, popularizēts kultūrvēstures un dabas mantojums Latvijas mērogā un starpvalstu mērogā;
7. Veicināts tūrisma pakalpojumu noiets maršrutu ietvaros;
8. Veicināta uzņēmējdarbības attīstība tūrisma piedāvājuma nodrošināšanai;
9. Veicināta sadarbība starp vietējām kopienām;
10. Veicināta pieredzes apmaiņa starptautiskā mērogā un vietējo kopienu griezumā.

 

Projekta ideja:

Uzstādīt National Geographic logotipa jeb "rāmju" konstrukcijas pie interesantākajiem un ievērojamākajiem kultūrvēstures un dabas objektiem projekta partneru teritorijās, izveidojot kopīgu staptautisku "Dzelteno rāmju" maršrutu un piesaistot lauku teritorijām tūrisma plūsmu.

 

Potenciālie projekta partneri:

Ziemeļīrijas (Lielbritānija) un Igaunijas VRG

 

Īstenotās projekta aktivitātes:

Tikšanās ar potenciālajiem projekta partneriem Igaunijā un Lielbritānijā sadarbības līguma noslēgšanai.

 

Projekts īstenots ar Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai atbalstu. Vairāk informācijas par Eiropas Lauksaimniecības fondu lauku attīstībai pieejams Eiropas Komisijas tīmekļa vietnē: http://ec.europa.eu/agriculture/rural-development-2014-2020/index_lv.htm 

Logo rakstiem 600 x 89