Ir uzsākta Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.–2020.gadam apakšpasākuma 19.2. “Darbības īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” 19.2.2. aktivitātē “Vietas potenciāla attīstības iniciatīvas” rīcībā 2.4. „Sakrālā mantojuma saglabāšana” atbalstītā Kaunatas katoļu draudzes projekta  ”Kaunatas katoļu baznīcas fasādes apdares atjaunošana” realizācija.

 

Biedrības „Rēzeknes novada partnerība” rīkotā projektu konkursa atbalstītā projekta Nr.22-01- AL15-A019.2204-000002 mērķis ir sakrālā mantojama saglabāšana un sakrālā tūrisma pakalpojuma pilnveidošana.

 

Īstenotajā projekta laikā tiks atjaunota baznīcas ēkas fasādes apdare, veikta sienu krāsošana. Tas ievērojami uzlabos Kaunatas baznīcas, kā kultūrvēsturiskās celtnes vizuālo tēlu, veicinās tūristu un interesentu piesaisti sakrālā mantojuma izzināšanai.

 

Baznīcas fasādes apdares atjaunošana darbus veic SIA “Eksperts D”. Projekta kopējās attiecināmās izmaksas ir EUR 56336,33 (tai skaitā, būvuzrauga pakalpojumi), ELFLA publiskais 90% finansējums ir EUR 44204,32.

 

Ziņas sagatavoja projekta vadītāja Janīna Kairiša.

 

Vairāk informācijas par Eiropas Lauksaimniecības fondu lauku attīstībai pieejams Eiropas Komisijas tīmekļa vietnē: http://ec.europa.eu/agriculture/rural-development-2014-2020/index_lv.htm