Maltas apvienības Pušas pagastā tika realizēts Eiropas Savienības Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) Latvijas Lauku attīstības programmas 2014. – 2020. gadam apakšpasākuma „Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” līdzfinansēts projekts Nr. 22-01-AL15-A019.2202-000011 “Modulārās podestu sistēmas iegāde Pušas pagasta pasākumu kvalitātes uzlabošanai” Rēzeknes novada partnerības rīkotā projektu konkursa ietvaros.

 

Projektā tika iegādāta stabila modulāro podestu sistēma, viegli saliekama un izjaucama, pēc nepieciešamības pārvietojama, kas paredzēta lietošanai publiskos pasākumos gan ārā, gan iekštelpās. Podesta plāksnes izgatavotas no alumīnija profila un mitrumizturīga saplākšņa ar pretslīdošu fakturētu virsmu.

 

Pateicoties projektam tiks uzlabota pasākumu pieejamība, kvalitāte un sasniedzamība. Rīkotie pasākumi sekmēs starppagastu sadarbību, dažādu paaudžu komunikāciju, kā arī veicinās apkārtējo pagastu iedzīvotāju iesaistīšanos kultūras norisēs un amatiermākslas kolektīvos.

 

Projekta kopējās izmaksas sastāda EUR 8462,74 no kurām ELFLA publiskais finansējums ir EUR 7616,47. Līdzfinansējumu EUR 846,27 nodrošinās pašvaldība.

 

Vairāk informācijas pie Maltas apvienības projektu vadītājas Irinas Orlovskas, tālr. 64634368

 

Vairāk informācijas par Eiropas Lauksaimniecības fondu lauku attīstībai pieejams Eiropas Komisijas tīmekļa vietnē: http://ec.europa.eu/agriculture/rural-development-2014-2020/index_lv.htm