2023.gada jūnijā biedrība „Lādiņš” veiksmīgi noslēdza projektu „Senču dzīparus ieaudu dejas rakstā” (projekta Nr. 22-01-AL15-A019.2202-000017), kurš tika realizēts Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai Latvijas Lauku attīstības programmas 2014. – 2020. gadam apakšpasākumā „Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju”. Projekts tika akceptēts SVVA Stratēģijas M2 Rīcības “Iedzīvotāju iniciatīvu attīstība, mūžizglītība” (R.2.2.) ietvaros.

 


Projekta rezultātā tika iegādāti izpētītie un atjaunotie Silajāņu - Feimaņu 19.gs. tautastērpi, ko 2021. gadā prezentēja tērpu darinātāja, rokdarbniece, audēja un "Latgales etnogrāfijas vēstniecības" dibinātāja un vadītāja Iveta Seimanova. Kopumā tika iegādāti deviņu tautastērpu komplekti. Komplektā ietilpst: bruncis, jaka, sieviešu krekls, ņieburs, plecu lakats, sieviešu josta, pērļu vainadziņš, veste, kakla lakats, vīriešu josta. Tērpus izmantos Feimaņu pagasta kultūras nama jauniešu deju kolektīva „Vīmyns” dalībnieki.

 

Projekta kopējās izmaksas ir 4905,00 EUR, no kuriem ELFLA publiskais finansējums ir 4414,50 EUR, pašvaldības līdzfinansējums 490,50 EUR.

 

Guntis Tjarvja, biedrības „Lādiņš” valdes priekšsēdētājs

 


Vairāk informācijas par Eiropas Lauksaimniecības fondu lauku attīstībai pieejams Eiropas Komisijas tīmekļa vietnē: http://ec.europa.eu/agriculture/rural-development-2014-2020/index_lv.htm