Iegūstot finansējumu no biedrības „Rēzeknes novada partnerība” rīkotā atklātā projektu konkursa, tika realizēts projekts Nr.22-01-AL15-A019.2202-000015 "Ērģeļu skaņu krāsas Dricānu Romas katoļu baznīcā", kas tika iesniegts Eiropas Savienības Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) Latvijas Lauku attīstības programmas 2014. – 2020.gadam apakšpasākuma „Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” ietvaros. Atbalsta Zemkopības ministrija un Lauku atbalsta dienests.

 

Projekta ietvaros tika iegādātas digitālās ērģeles Johannus Opus 255 light un apskaņošanas iekārtas, ar mērķi  attīstīt sakrālā un laicīgā satura kultūras notikumus Dricānu pagasta Romas katoļu baznīcā. Projekta realizācijas rezultātā tiks ieviests daudzveidīgs tematisko, kultūras, atpūtas pasākumu piedāvājums visām vecumu grupām un atbalsts pasākumu rīkošanai, apmeklēšanai.

 

Projekta kopējās izmaksas sastāda 9815,13 EUR , no kurām ELFLA publiskais finansējums ir 7967,70 EUR, pašvaldības līdzfinansējums 894,90 EUR un līdzfinansējums 952,53EUR.

 

Vairāk informācijas par projektu var uzzināt pie Inetas Veļičko, tālr. 26623970

 

Vairāk informācijas par Eiropas Lauksaimniecības fondu lauku attīstībai pieejams Eiropas Komisijas tīmekļa vietnē: http://ec.europa.eu/agriculture/rural-development-2014-2020/index_lv.htm