Pateicoties „Rēzeknes novada partnerība” rīkotajam projektu konkursam Viļānu Mūzikas un mākslas skolā tika realizēts Eiropas Savienības Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) Latvijas Lauku attīstības programmas 2014. – 2020. gadam apakšpasākuma „Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” līdzfinansēts projekts “Brīvdabas kultūrizglītība Viļānos” (Nr.22-01-AL15-A019.2202-000001).

 

Lai varētu organizēt brīvdabas aktivitātes, Viļānu Mūzikas un mākslas skolas atbalsta biedrība projekta ietvaros iegādājās 4 nojumes/teltis, 5 salokāmus galdus un 100 krēslus. Pavasara, vasaras un rudens periodos Viļānu Muižas parkā un citās vietās Viļānos un Rēzeknes novadā tiks izvietotas ātri uzstādāmas nojumes/teltis, sakārtoti galdi un krēsli, lai varētu norisināties kultūrizglītojoši pasākumi - par tradīciju kļuvušais “Muižas vakars”, meistarklases, nometnes, koncerti u.c. 

 

Projekta kopējās izmaksas ir 6261.76EUR, tajā skaitā publiskais finansējums 5635.58EUR. Līdzfinansējumu 626.18EUR nodrošināja Rēzeknes novada pašvaldība.

 

Plašāka informācija par projektu ŠEIT

 

Informāciju sagatavoja: Viļānu MMS direktore Inta Brence

 

Vairāk informācijas par Eiropas Lauksaimniecības fondu lauku attīstībai pieejams Eiropas Komisijas tīmekļa vietnē

http://ec.europa.eu/agriculture/rural-development-2014-2020/index_lv.htm

 

Fondi rakstiem