Biedrība “Sporta klubs “Latgolys vonogi”” ar Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.-2020.gadam pasākuma “Atbalsts LEADER vietējai attīstībai (sabiedrības virzīta vietējā attīstības stratēģija)” apakšpasākuma “Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” līdzfinansēto projektu Nr.22-01-AL15-A019.2202-000018 “MA-DĀMAS rullē” ir iegādājusies komandas “MA-DĀMAS” dalībniecēm un komandas trenerim sporta tērpus un inventāru.

 

Jaunajos sporta tērpos komandas dalībnieces piedalījās Latvijas čempionātā MAMANET, kas norisinājās 2022.gada 10.decembrī Koknesē.

 

Projekta kopējās izmaksas 3364,44 EUR, attiecināmās izmaksas 3300,36 EUR un publiskais finansējums  2970,29 EUR.

 

Projekta vadītājs - biedrības “Sporta klubs “Latgolys vonogi”” valdes loceklis Oskars Krukovskis.

 

Vairāk informācijas par Eiropas Lauksaimniecības fondu lauku attīstībai pieejams Eiropas Komisijas tīmekļa vietnē.

http://ec.europa.eu/agriculture/rural-development-2014-2020/index_lv.htm

 

Fondi rakstiem