2023.gada 26.jūlijā biedrība "Rēzeknes novada partnerība" ir noslēgusi projektu konkursa iesniegumu pieņemšanas 16.kārtu Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.-2020.gadam apakšpasākuma 19.2. „Darbības īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” aktivitātes 19.2. aktivitātē “Vietas potenciāla attīstības iniciatīvas” rīcībā 2.2. „Iedzīvotāju iniciatīvu attīstība, mūžizglītība” .

 

Ir apkopota operatīvā informācija par reģistrēto publisko finansējumu – skatīt ŠEIT.