2023.gada 24.jūlijā biedrība "Rēzeknes novada partnerība" ir noslēgusi projektu konkursa iesniegumu pieņemšanas 15.kārtu Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.-2020.gadam apakšpasākuma 19.2. „Darbības īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” aktivitātes 19.2.1.„ Vietējās ekonomikas stiprināšanas iniciatīvas” rīcībā 1.2. Uzņēmējdarbības attīstības veicināšana”

 

Ir apkopota operatīvā informācija par reģistrēto publisko finansējumu – skatīt ŠEIT.