2023.gada 17.maijā biedrība "Rēzeknes novada partnerība" ir noslēgusi projektu konkursa iesniegumu pieņemšanas 14.kārtu Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.-2020.gadam apakšpasākuma 19.2. „Darbības īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” aktivitātes 19.2.2.„Vietas potenciāla attīstības iniciatīvas” rīcībās:

 

  • 2.2. “Iedzīvotāju iniciatīvu attīstība, mūžizglītība”
  • 2.3. “Sociālo un veselības pakalpojumu attīstība”

Ir apkopota operatīvā informācija par reģistrēto publisko finansējumu – skatīt ŠEIT.